0

Точковата имиграционна система на Обединеното кралство: Въведение за граждани на Европейския Съюз (ЕС)

Правото на свободно движение между Обединеното кралство и Европейския съюз приключи на 31 декември 2020 г. От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство въведе точкова имиграционна система (points-based immigration system).

Обща информация

Обединеното кралство напусна ЕС на 31 януари 2020 г. Ако не сте се установили в Обединеното кралство преди 31 декември 2020 г. и нямате права, съгласно Споразумението за оттегляне, от 1 януари 2021 г. трябва да отговаряте на определени изисквания, за да работите или учите в Обединеното кралство.  Ще трябва освен това и да преминете успешно през различни проверки, включително проверка за съдимост в Обединеното кралство.

Можете да посещавате Обединеното кралство за период до 6 месеца, без да кандидатствате за виза и да участвате в широк набор от дейности, включително туризъм, посещение на Вашето семейство и приятели, краткосрочно обучение и служебни дейности, като участие в събития и конференции. Пълният списък с позволени дейности за посетители е достъпен на адрес (https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor-rules) на портала GOV.UK.

Статутът на ирландските граждани е защитен съгласно договореностите за Общата зона за пътуване. Следователно, ирландските граждани не се нуждаят от разрешение за влизане в Обединеното кралство (освен при ограничен брой обстоятелства) и те нямат право да кандидатстват по новата точкова имиграционна система.

Обърнете внимание, че определението „граждани на ЕС“, използвано в настоящото ръководство, включва граждани на ЕС, Европейската икономическа зона (ЕИЗ) и Швейцария.

Системата „EU Settlement Scheme“

В случай, че сте се установили в Обединеното кралство преди 31 декември 2020 г., Вие и Вашето семейство трябва да кандидатствате не по точкова имиграционна система, а по системата „EU Settlement Scheme“.  Кандидатстването е безплатно и крайният срок за подаване на заявления е 30 юни 2021 г.

Кандидатстване по точковата имиграционна система

Ако отговаряте на критериите на новата система, трябва да кандидатствате на портала GOV.UK. Ще трябва да докажете, че отговаряте на съответните критерии и можете да съберете необходимия брой точки, за визата, за която кандидатствате. Подробни указания за всяко направление са налични на портала GOV.UK.

Като част от Вашето заявление, ще трябва да докажете своята самоличност. Повечето хора ще могат да го направят чрез смартфон с приложението “UK Immigration: ID Check”. Лицата, които не могат да използват приложението “UK Immigration: ID Check”, ще трябва да се явят в Център за кандидатстване за визи (на английски: Visa Application Centre (https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre). Повече информация за процеса по кандидатстване е налична на GOV.UK.

Ще трябва да платите такса за кандидатстване и, ако идвате в Обединеното кралство за повече от 6 месеца, може да се наложи да платите Имиграционна здравноосигурителна такса (на английски: Immigration Health Surcharge) (на адрес: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application), което ще Ви даде достъп до услугите на Националната здравна служба на Обединеното кралство (на английски: National Health Service – NHS).

Времето за обработка за заявления (на адрес: https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk) варира както в зависимост от визата, за която кандидатствате, така и от натовареността на служителите.  Трябва да кандидатствате и да получите потвърждение, че сте одобрени, още преди да отпътувате за Обединеното кралство.

Работа в Обединеното кралство

Виза за квалифицирани работници (на английски: Skilled Worker visa)

За да получите виза за квалифициран работник, трябва да докажете, че:

  • имате оферта за работа за съответното ниво на умение, от спонсор, лицензиран от Министерство на вътрешните работи (на английски: Home Office-licensed sponsor);
  • ще получавате съответния минимален праг на заплата от Вашия спонсор (обикновено 26 500 британски лири или текущата ставка за конкретната работа, което от двете е по-високо);
  • можете да говорите английски език на средно ниво B1 (съгласно Общата европейска езикова рамка).

Кандидатствайте за виза за квалифицирани работници на адрес: (https://www.gov.uk/skilled-worker-visa)GOV.UK.

Квалифицирани работници: Виза за здравеопазване и грижи (на английски: Health and Care visa)

Можете да кандидатствате за виза за здравеопазване и грижи, за да дойдете в Обединеното кралство заедно със семейството си, ако практикувате определена здравна професия; ако имате предложение за работа от NHS, в сектора на социалните грижи или от работодатели и организации, които предоставят услуги на NHS; говорите английски език и отговаряте на изискванията на направлението за квалифицирани работници.

По направлението за здравеопазване и грижи се предлага услуга за бързо подаване на заявления, с намалени такси за кандидатстване и специализирана помощ при процеса на кандидатстване. Ако имате право да кандидатствате за виза за здравеопазване и грижи, ще бъдете освободени от Имиграционна здравноосигурителна такса (на адрес: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application). Медицински и социални работници, които нямат право да кандидатстват за виза за здравеопазване и грижи, ще трябва да платят Имиграционна здравноосигурителна такса и биха могли да се възползват от схемата за възстановяване на средства, при която сумата на таксата се изплаща обратно на кандидата (на адрес: https://www.gov.uk/government/publications/immigration-health-surcharge-applying-for-a-refund/immigration-health-surcharge-guidance-for-reimbursement-2020).

Можете да кандидатствате за виза за здравеопазване и грижи на портала (https://www.gov.uk/tier-2-health-care-visa)GOV.UK .

Глобален талант (на английски: Global Talent)

Визата за Глобален талант позволява на най-висококвалифицираните лица да дойдат в Обединеното кралство без предложение за работа. Тази виза е предназначена за признати световни лидери, както и за бъдещи лидери в сферите на науката, хуманитарните науки, инженерството, изкуствата (включително кино индустрия, моден дизайн и архитектура) и цифровите технологии, които ще обогатят знанията, икономиката и обществото на Обединеното кралство със своите уникални умения. Най-добрите учени и изследователи имат право на по-бърз процес на одобрение, като част от бързата схема за STEM.

Кандидатствайте за виза за Глобален талант на адрес: https://www.gov.uk/global-talent на портала GOV.UK.

Други визови направления за работа и специализирани професии

Съществуват редица други визови направления за работа в Обединеното кралство, като визите за стартиране на бизнес и за иноватори (на английски: Start-up and Innovator). Има освен това и визови направления за други специализирани професии, включително духовни лица, спортисти и творци.

Следване в Обединеното кралство

Студентско направление (на английски: Student Route)

За да получите студентска виза, трябва да докажете, че:

  • имате предложените за място в курс от студентски спонсор, лицензиран от Министерство на вътрешните работи;
  • можете да говорите, четете, пишете и разбирате английски език;
  • имате достатъчно пари, за да се издържате и да платите курса си на обучение в случай, че действително имате намерение да учите в Обединеното кралство.

Можете да кандидатствате за студентска виза (Student visa) на адрес https://www.gov.uk/student-visa на портала GOV.UK.

Има отделно детско учебно направление (на английски: Child Student route) – на адрес: https://www.gov.uk/child-study-visa – за деца на възраст от 4 до 17 години, които желаят да учат в частно училище.

Виза за висшисти (на английски: Graduate visa)

Ако получите бакалавърска или по-висока степен в Обединеното кралство, ще можете да кандидатствате за Виза за висшисти, за да останете и работите, или да търсите работа, за максимален срок от 2 години (3 години за докторанти) след завършването Ви. Визата за висшисти ще се въведе през лятото на 2021 г. за чуждестранни студенти, които са спонсорирани от студентски спонсор, който е лицензиран от Министерство на вътрешните работи и е доказал, че спазва имиграционните изисквания на правителството на Обединеното кралство.

Източник на информацията: www.gov.uk

2021 г.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *